Blue Flower

Först tog jag fram ett förslag för hur sidan skulle kunna se ut. Efter feedback från kontaktperson på Recitera och kund reviderades förslaget till nya wireframes för hem-sidan, en statisk sida med information och sidan som presenterar MH konferens samarbetspartners. Utveckling av webbplats När skisserna och sidstrukturen var klara var det dags att börja utveckla själva webbplatsen. Webbplatsen Webbyrå i Sverige - grafisk design, webbdesign bygger på ett CMS (Content Management System) som heter Wordpress. Jag valde ett tema som heter Tracks och skapade ett Child Theme för att kunna skapa min egen design över webbplatsen som inte påverkas av eventuella uppdateringar för orginaltemat. Jag valde temat Tracks eftersom jag jag upplevde det som enkelt och rent med stora möjligheter till modifikation för min egen design. Formuläret för att skicka en förfrågan är skapat med hjälp av ett plugin-program som heter formidable för att en administratör för webbplatsen skall kunna motta förfrågan i Wordpress admingränssnitt samt få en notifikation per mail när en ny förfrågan inkommit. Sidstrukturen är skapad i Wordpress admin-gränssnitt. Utseendet är skapat med HTML och CSS. Några ytterligare funktioner för webbplatsen skrev jag i PHP.

Webbyrå - webbdesign, logotyp & SEO

Dessa funktioner är för att få in en egen logga på alla sidor, ha en sida för inlägg utan paginering samt för att lägga det senaste inlägget sist (Se bilaga 2). Detta för att inläggen på webbplatsen läggs till som samarbetspartners. En administratör för webbplatsen kan på så sätt lägga in nya samarbetspartners från topp till botten. Jag har även installerat ett plugin- program som heter Intuitive Custom Post Order för att en administratör enkelt skall kunna flytta och byta ordning på samarbetspartners om så önskas. Under utvecklingen har jag utgått från Mobile First och sedan anpassat det för större skärmar. SEO För att optimera webbplatsen för sökmotorer använde jag mig av riktlinjerna i Googles Search Engine Optimization Starter Guide (wordpress). Varje sida sida har fått en titel som representerar innehållet på sidan, URL-strukturen är kort och visar titeln på den sida man är inne på. Innehållet har strukturerats för att göra det lättläst för användaren. Webbplatsen har även fått en beskrivning och nyckelord i meta-taggar. Användartest Jag genomförde fyra användartester. Två tester på en mobiltelefon, två tester på en dator. Användarna fick några olika uppgifter att genomföra. Dessa uppgifter var att läsa om en specifik konferensanläggning på webbplatsen, ta kontakt med MH Konferens och skicka en förfrågan på en konferens. Användarna uppmuntrades att ”tänka högt” under testet. Under testerna satt jag bredvid användaren och förde anteckningar. Efter testerna var det vissa saker på webbplatsen som behövde revideras och arbetas med innan leverans. Resultat Sitemap Sidstrukturen bygger på den webbplats MH Konferens har idag.

Köpa hemsida till ditt företag? | Webbyrå Stockholm

Webbplatsen får en ny sida för samarbetspartners där MH konferens kan publicera de företag de jobbar tillsammans med från Wordpress admingränssnitt. Möjligheten att skicka en förfrågan på en konferens finns på tre olika ställen. Den finns på hem-sidan för att en användare snabbt skall kunna skicka en förfrågan om så önskas, den finns på sidan presentation för att en användare skall kunna skicka en förfrågan efter att ha läst mer om vad MH Konferens jobbar med, den finns även tillgänglig om en användare klickat in för att läsa mer om en samarbetspartner för att användarna skall kunna skicka en förfrågan om de hittat en anläggning som verkar intressant eller liknande . Formuläret för att skicka en förfrågan finns i en knapp som visar formuläret på samma sida för att minimera stegen användaren måste navigera sig genom Den första wireframe jag skapade visar hem-sidan Jag skapade den för att kunna visa upp hur jag tänkte mig att designen kunde se ut. Jag förklarade att möjligheten till att skicka en förfrågan finns på hem-sidan så användaren inte behöver lämna den för att kunna skicka en förfrågan. Efter att ha visat den fick jag en del feedback och en del ändringar som behövde göras. Kunden ville att webbplatsen skulle representera en mer klassisk gammeldags lyx men ändå fortfarande kännas modern i sin design. Efter feedbacken skapade jag en ny version av hem-sidan (Se bilaga 1). Denna gång utgick jag mer från en centrerad design och lade text med ett typsnitt med seriffer för att framkalla en gammaldags känsla som kunden letade efter. Jag skapa hemsida med formuläret för en förfrågan på hem-sidan för att visa hur formuläret skulle kunna se ut (Se bilaga 1). Jag visade även en wireframe för en statisk sida för att ge en bild av hur de statiska informationssidorna skulle kunna se ut ). Till sist visade jag en wireframe för sidan som visar vilka samarbetspartners bläddringsbar katalog. Användartest Efter användartesterna var det några ändringar som behövde genomföras på formuläret för att skicka en förfrågan till MH Konferens. Användarna ville ha ett sätt att meddela vad man är intresserad av att göra på sin konferens. De ville också kunna meddela vilken konferensanläggning man är intresserad av att lägga sin konferens hos. När jag bad användarna att höra av sig till MH Konferens scrollade alla användare ner till footern av sidan för att leta efter kontaktuppgifter istället för att klicka in på kontaktsidan. Efter användartesterna uppdaterade jag formuläret för en förfrågan så att en användare kan meddela önskemål om anläggning och aktivitet. Webbplats När webbplatsen byggdes jobbade jag med att få slutprodukten så lik mina wireframes som möjligt. På hem-sidan finns en knapp med texten ”Skicka förfrågan”. www.webbyra.com