Blue Flower

De har ett brett sortiment med damkläder, underkläder och kosmetik för att nämna några varugrupper. Kedjan har också ekologiska produkter i sitt I fråga om konsumenterna aktivt letade efter ekologiska arbetskläder när de handlade skyddskor kedjeföretagen, visade resultatet att 58 % av respondenterna inte aktivt gjorde detta. 34 % av respondenterna svarade att det delvis stämde. Det var enbart 8 % Kläder på internet svarade stämmer helt och aktivt letade efter ekologiska plagg. Enligt den teoretiska modellen (figur.1 tolkning av kunders förväntningar, attityder och image mot företag och produkt) kan resultatet tolkas

Billiga Arbetskläder att majoriteten Billiga hantverkare Arbetskläder inte aktivt letade efter ekologiska kläder skyddskor kedjeföretagen inte arbetskläder hade förväntningar till att kedjeföretagen ska/bör erbjuda det.Forskningsfrågan hur konsumenter uppfattade ekologiska produkter gällande pris, kvalité och design besvarades via enkätundersökningen. Det vi hade velat justera i efterhand är just att i början på enkäten kolla av respondenternas kännedom kring ekologiska produkter.